obraz-scena

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z uwagi na przytoczone wyżej obiekcje i zastrzeżenia, nie zaprzeczając pewnych cech norblinowskich, wahałbym się powtórzyć za Romanem Zrębowiczem: „Autorstwo Norblina nie jest tu pewne, jednak ogólny charakter całości przemawia za nim.” 39 Starałem się zwrócić uwagę, że to raczej szczegóły, a nie całość, związać można z osobą nadwornego malarza Czartoryskich. Pewną wskazówkę do rozwiązania kwestii zawiera obserwacja Zygmunta Batowskiego, że niektóre z obrazów-scen z Owidiuszowskich Metamorfoz, które widział w Sieniawie, sprawiały wrażenie ćwiczeń malarskich poprawianych przez Norblina.40 Może więc i drugi z obrazów łódzkiego Muzeum Sztuki jest raczej dziełem „pracowni” Norblina (być może, kopią z poprawkami i retuszami Norblinowskimi) niż własnoręczną jego pracą?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.