obrazowo-ekspresyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przy doborze tekstów dla lektury lingwojęzykowe j należy pamiętać, że do analizy lingwoestetycznej nadają się wyłącznie utwory o najwyższych wartościach literackich. W ogólnej masie literatury pięknej rozróżniamy dwa, jakościowo różniące się od siebie rodzaje: utwory „dobre” i utwory o najwyższych walorach estetycznych. Oba rodzaje łączy aktywność obrazowo-ekspresyjnej funkcji środków językowych z tym, że utwory o najwyższych walorach artystycznych prócz powierzchniowej, bez specjalnego wysiłku postrzeganej warstwy treściowo-fimkcjonalnej, mają również głębszą, ukrytą warstwę (podtekst). W tej głębszej warstwie, w bardziej złożonej organicznej syn...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siatkowski, Stanisław (red.) 1977. Elementy realioznawcze i literackie nauczania języka ro­syjskiego, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.