obrazowo-schematyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_2558.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) takich wypadkach P jest precyzowane zależnie od kontekstu. Ta inwariancja wynika, jak wspomniano, z ogólniejszej kognitywnej zasady inwariancji, którą Lakoff (1990:54) formułuje jako hipotezę w sposób następujący: „Przeniesienia metaforyczne zachowują typologię kognitywną (czyli strukturę obrazowo-schematyczną) dziedziny źródłowej". Dyskusję zob. w: Turner 1990, Brugman 1990...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.