obrazowo-schematyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) takich wypadkach P jest precyzowane zależnie od kontekstu. Ta inwariancja wynika, jak wspomniano, z ogólniejszej kognitywnej zasady inwariancji, którą Lakoff (1990:54) formułuje jako hipotezę w sposób następujący: „Przeniesienia metaforyczne zachowują typologię kognitywną (czyli strukturę obrazowo-schematyczną) dziedziny źródłowej". Dyskusję zob. w: Turner 1990, Brugman 1990...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Falkenberg, Gabriel, Fries, Norbert, Puzynina, Jadwiga (red.) 1992. Wartościowanie w języku i tekście na materiale polskim i niemieckim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.