obserwator-sprawozdawca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) których „toczy się walka" o wartości. Norwidowska psychomachia przybiera mniej czy bardziej wyraziste postaci: od walki zobiektywizowanej, w której podmiot liryczny — o ile to możliwe — przyjmuje pozyqę obserwatora-sprawozdawcy, jak np. w wierszu Posąg i obuwie, do różnych przejawów podmiotowej interioryzacji zmagających się pojęć czy wartości, jak np. w wierszu Addio!5. Oczywiście, każda z tych dróg, jako że biegnie poprzez poezję, zawiera mniej czy więcej widoczny pierwiastek podmiotowy; interesujące, że podmiot liryczny spełnia tu m. in. rolę instancji rozstrzygającej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Puzynina, Jadwiga, Teleżyńska, Ewa (red.) 1992. „Całość” w twórczości Norwida. Praca zbiorowa, Warszawa : Wydział Polonistyki UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.