obszarnik-arystokrata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ziemiaństwa, który zapoczątkował Słowacki Fantazym. W tej romantycznej komedii, będącej klejnotem naszego wczesnego realizmu krytycznego, mamy sytuację analogiczną, choć na tamtym etapie gospodarczego rozwoju ziem polskich „pieniężną siłę” (mówiąc językiem Słowackiego) reprezentuje nie mieszczański spekulant lecz obszarnik-arystokrata...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kubacki, Wacław 1964. W wyobraźni, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.