obywatelsko-wychowawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wrogiem klasowym. Wojsko Polskie, oprócz podstawowej funkcji zewnętrznej — obrony kraju przed zagrożeniem zewnętrznym, spełnia także funkcje o charakterze społecznym: obywatelsko-wychowawczym, propagandowo-politycznym, integracyjnym i gospodarczym. Funkcja obywatelsko-wychowawcza polega na kształtowaniu pożądanej osobowości i postaw żołnierzy; propagandowo-polityczna polega na wpływaniu wojsk na całe społeczeństwo, a głównie na żołnierzy, zgodnie z polityką partii i rządu; funkcja integracyjna polega na kształtowaniu jedności moralnopolitycznej społeczeństwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Laprus, Marian (kier.) 1979. Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo