obywatelskowiejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) PŁOCK 51 manymi ulicami, z licznymi i starannie pielęgnowanymi skwerami, z trzema księgarniami. Rosjanie, przedstawiciele wszelkiego rodzaju władzy, nie wysuwali się wśród ludności zbytnio naprzód. Istniał w mieście silny odłam obywatelskowiejski, ogniskujący się dokoła Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Siedzieli w Płocku różnego typu rentierzy-Polacy i liczna inteligencja wolnych zawodów. Pomimo atmosfery lojalizmu, a właściwie zalęknienia, polskość górowała w życiu umysłowym miasta, a tym bardziej w życiu codziennym, i wniwecz obracała wszelkie wpływy pochodzenia rosyjskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzywicki, Ludwik 1947. Wspomnienia. T. 1. 1859-1885, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.