ocalać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cić do więzienia i stracić. Wtedy stawia nieszczęsnej Aldonie następującą alternatywę: albo Dowmunt zginie, albo ona zgodzi się na rozwód z pierwszym mężem i pójdzie za Mendoga. Prawdziwa heroina wie, co w takim razie ma robić, ocala męża, ale do ślubnego obrzędu z Mendogiem przychodzi otruta, i kona zaraz po wyrzeczeniu przysięgi, polecając Dowmuntowi, żeby żył dla szczęścia swoich ludów. Poczem Mendog oczywi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.