oceaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) maczyć ten Chance? ten przypadek, który sprawił, że pisarze polskiej rasy, rodzącej się i zamierającej na jałowych piaskach, w obcych sobie i niemacierzystych językach dwuch narodów morskich, marynarskich, potężnych, dali opisy morza, które krytyka godnie uznała za najpiękniejsze i najsilniejsze? Czyż to była tęsknota i miłość do żywiołu oceanicznego, wybuchająca spontanicznie i żywiołowo w imieniu jakby całego narodu, który jak każdy pono naród świata ma i mieć musi nieprzedawnione prawa do kawałka brzegu morskiego i do wyjścia na świat, o ile nie chce być w rodzinie narodów skazanym na straszną rolę „pasierba Opatrzności“ (jak to słusznie określił ekonomista niemiecki, Franciszek List). Skądżeby inaczej wzięła się ta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.