oceanistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) blikowaniem tam większej ilości prac o Ameryce. Liczba artykułów poświęconych Ameryce zrównoważona została następnie powiększeniem się ilości artykułów związanych z azjanistyką, co znowu spowodowane było przełomowym w pewnym sensie momentem w naszej etnografii powszechnej — podjęciem przez ośrodek warszawski długofalowych badań terenowych w Mongolii. Brak zewnętrznej aktywności „oceanistycznej” uwidoczniony jest wyraźnie w minimalnej ilości artykułów i informacji dotyczących Oceanii i Australii, opublikowanych w obu wspomnianych wyżej czasopismach etnograficznych. Jak można sądzić z przeglądu treści...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Armon, Witold et al. 1973. Historia etnografii polskiej, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo