ocena-drogowskaz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Trenie XIX Kochanowski dokonał swoistej syntezy od dawna wyznawanych ideałów humanistycznych, refleksji, jakich się dopracował w momencie kryzysu zaufania wobec nich, a także i w kornej modlitwie człowieka złamanego losem, który również u Boga, wielbionego przecież i przedtem, szukać musiał pocieszenia oraz podpory. Ostateczna konkluzja oceny-drogowskazu wobec życia sformułowana w Trenach otrzymała postać zgodną z ideałami renesansowej „miary we wszem”, renesansowej pasji wytrwania, postać zgodną też z chrześcijańską zasadą poddawania się wyrokom bożym. Formuła ta: „ludzkie przygody ludzkie noś” (Tren XIX,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makowiecki, Andrzej Z. 1974a. O literaturze polskiej. Materiały, wyd. drugie zmien., Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.