ocena-komentarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W argumencie tym implicite zawarte jest, nieświadome najczęściej, przekonanie, że treść przekazu dzieli się na: a) zestaw faktów (że więc np. był poeta, który nazywał się Baudelaire), b) ocenę-komentarz (że poezje jego są „obłąkane“, „niezdrowe“ itp.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.