ochrypłość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wybuchy. Wystarczy zwykła niestrawność Wezuwjusza, atak kaszlu oraz wyplucie czerwonej śliny, aby niezwłocznie całe miasteczko zostało zatopione ognistym deszczem. Bosco Reale kilkakrotnie ulegało zniszczeniu, jednakże mieszkańcy, zaledwie usłyszą gniewliwą ochrypłość starego kolosa, na którego łonie śpią, zaledwie ich ostrzeże o niebezpieczeństwie krowa, rycząca w oborze i rwąca więzy, rżący koń, mknący ku morzu, lub mysz, porzucająca kryjówkę, chwytają cały dobytek, składający się z łachów i starych gratów, i uciekają, zanim wybuch nastąpi, aby powrócić wnet potem, i odbudować zwaliska siedzib na gorącym popiole. I dni takie rok rocznie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blasco Ibanez, Vicente1928. W krainie sztuki, przekł. E. Szenwicowa, Warszawa : Bibljoteka Groszowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.