ochrzcić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nazywał się „Sagunto“, i jego oficerowie i załoga byli wszyscy walonejańczykami o przekonaniach republikańskich. Wpobliżu Cette ujrzałem mały żaglowiec francuski o nazwie „Les droits de 1‘homme“ i ochrzciłem tern samem mianem statek, który mnie wyratował, aby jego załoga za swą wspaniałomyślność nie zaznała żadnych przykrości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blasco Ibanez, Vicente1928. W krainie sztuki, przekł. E. Szenwicowa, Warszawa : Bibljoteka Groszowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.