ochwat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Naprzeciw pieniacza i krętacza występuje obrońca sui generis, Dagocki, stary domownik bankruta, poczciwiec, który, chcąc produkować przed sądem dowody jakieś, wyjmuje z kieszeni różne różności: receptę na ochwat i assekuracyą XX. Dominikanów, że trafi do nieba. Tam znowu młodzik, elegancko ubrany, nadmienia coś o „nie formalności zapisów”, lecz go szybkim, gorączkowym ruchem ręki odsuwa od stołu sam bankrut. Zagrała w uim okrzyczana dziś, bo 1 rozwodniona krew szlachecka!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zyndram-Kościałkowska, Wila 1907. Szkice literackie. I. Ignacy Chodźko, Warszawa : Druk. Ed. Nicz i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.