odżelazić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z podanego schematu, woda zostaje odżelaziona i odmanganiona, następnie część wody przeznaczona do picia jest dezynfekowana, a pozostała ilość wody, przeznaczona do celów przemysłowych, zostaje zmiękczona i zdemineralizowana. Jest to typowy schemat stacji uzdatniania wody dla większych zakładów przemysłowych, posiadających własne ujęcie wody podziemnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo