odbiorca-kapela

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie wszystkie świadome i celowe zachowania niewerbalne nadawcy, przekazujące odbiorcy określoną informację, można uznać jednak za prymamie komunikatywne. Na przykład nadawca-tancerz nakłaniał odbiorcę-kapelę do działania, czyli grania, używając w tym celu skonwencjonalizowanego zachowania, tzw. „zakładania do basów” (zob. Taras 1999: 15)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.