odczytowo-dyskusyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W przeciwieństwie do instytucji Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich, Uniwersytetów Robotniczych czy Ludowych, których działalność oświatowa posiada raczej charakter encyklopedyczny (podając słuchaczom przeważnie pewną sumę gotowych wiadomości naukowych), placówki naukoznawcze wraz z Towarzystwami Przyjaciół Szkół Akademickich powinny urządzać zebrania odczytowo-dyskusyjne w innym celu. Wprowadzałyby cne słuchaczy do warsztatów pracy naukowo-badawczej, zaznajamiając ich z narzędziami danego warsztatu i sposobem posługiwania się nimi; zaznajamiałyby one słuchaczy z problematyką badawczą, z metodologią nauk, z organizacją nauki, psychologią twórczości naukowej, rolą światopoglądu w pracy naukowo-badawczej i z innymi zagadnieniami wchodzącymi w zakres naukoznawstwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.