odczytowo-imprezowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozwój ruchu robotn., rewolucja 1905-06 i jej zdobycze na polu szkolnictwa wpłynęły na znaczne ożywienie działalności kult.-oświat, w L. Powst. 1906 Tow. Lub. dla Szerzenia Oświaty „Światło", skupiające lub. i nałęczowską inteligencję (pierwszy przew. S. Żeromski, gł. działacz dr M. Biernacki), organizowało na terenie regionu szeroką akcję odczytowo-imprezową, kursy dla nauczycieli lud. szkoły i ochronki; działało do 1915...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1984. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.