odczytowo-wystawowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W działalności TRZZ w 1961 r. na pierwszy plan wysuwają się takie kampanie, jak stała akcja pod hasłem „Ziemie Zachodnie gospodarne, piękne, kulturalne”, inicjowanie i rozbudowa powiązań kooperacyjnych województw zachodnich i północnych z centralnymi i wschodnimi, a przede wszystkim współpraca województw południowych z północnymi oraz akcja odczytowo-wystawowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1961. Rocznik polityczny i gospodarczy 1961, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.