oddawczyni

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 31 Październik 1877 r., Grodno Szanowni Panowie Jeżeli wydanie zupełne dzieł T. T. Jeża1 — o którym pisałam w ostatnim liście, a które przed parą laty ogłosił był p. Gliicksberg — istnieje, proszę uprzejmie o przesłanie mi go przez oddawczynię listu tego, z wyjątkiem — jeżeli to być może — Historii prapradziada i praprawnuka, Emancypowanej, Zamicy i Lindory, które posiadam. Jeżeli wydanie to nie istnieje, chciejcie Sz[anowni] Panowie przysłać mi łaskawie wszystkie powieści Jeża egzystujące w oddzielnych wydaniach, z wyjątkiem wyżej wymienionych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1954b. Listy zebrane. T. 1, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.