oddechowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. Rozszerzenie wskazań do leczenia chirurgicznego, dzięki osłonie przeciwprątkowej oraz dzięki udoskonaleniu metod operacyjnych, pozwala na rozległe zabiegi w daleko posuniętych zmianach; chorzy ci, często wolni od gruźlicy po radykalnym usunięciu zmian, niejednokrotnie stają się niewydolni oddechowo z powodu bądź to zmniejszenia obszaru tkanki płucnej aktywnej czynnościowo, bądź innych następstw samego zabiegu lub jego powikłań...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Jaroszewicz, Wiwa (red.) 1967. Współczesne leczenie gruźlicy płuc. Praca zbiorowa, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.