odebranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Strącacie wszystko w najokropniejszy zamęt, bez żadnego widoku przed wami prócz tego najgorszego ze wszystkich porządków, jakim jest despotyzm zuchwalca ukoronowanego w imię demokracyi.“ Panurg: „Nie despotyzm, jeśli go z wolnćj woli wybiorą miliony.“ Orval: „A jeśli te miliony zmienią zdanie, jeśli poznają, że się oszukały, będzicż im dana moc odebrania korony obłudnikowi? Jeśli będzie, gdzież trwałość w porządku, który już...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.