odelga

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z Krasińskiego), 2) rzeczowniki użyte w rodzaju różnym od powszechnie przyjętego: błyszcz r. ż. (ukr. błyśća), obręcz (r. m.), tłuszcz (r. ż., ukr. towść), — 3) imiesłów bierny: przyśnity (od przyśnić się), — 4) rzeczywiste lub pozorne ukrainizmy: bohunka, horodyszcze obok hradyszcze (to zapewne pod równoczesnym wpływem innych jęz. słów.), widun, widunka — wreszcie 5) prowincjonalizmy: odliga (ukr. widłyka — odelga, odwilż), podziwdęś (popatrzę), skalić (łuski-jeżyć), skowToda (rodzaj patelni, rondla), widma (wiedźma)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Boleski, Andrzej 1951. Spośród słownictwa „Króla-Ducha”, Łódź : ŁTN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.