odhistoryzować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rżeń tak uwarunkowane, że ktokolwiek usiłowałby odhistoryzować czy to wielką poezję romantyczną, czy to — już później — powieść polską, ten upodobniłby się do człowieka, który zza drzew nie widzi lasu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hertz, Paweł 1961. Domena polska, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.