odindywidualizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) atrybuty jako wodza, władcy duchownego, świeckiego etc., to nie tylko, że w skład portretu musiały wchodzić odpowiednie akcesoria (berło, infuła itp.), lecz ponadto rysy pana Iksa musiały ową „godność" wyrażać. Następstwem tej typizacji musiało być znaczne odindywidualizowanie portretu, jednakże nie doprowadzone do odpodobnienia. To był panegiryk portretowy—przynajmniej jednej z jego odmian. Innym panegirykiem, mniej zresztą jaskrawym, był portret taki (szczególnie wielkich dam), gdzie artyście chodziło, po pierwsze, o wydobycie tzw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.