odkrętka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w. 25 — figury tańca ludowego: na odsiebkę — w lewo; na odkrętkę — odkręcając, w drugą stronę (Karłowicz w Słowniku gwar notuje: „na okrętkę — rodzaj tańca”); na odwrotkę — w odwrotną stronę, w. 26 blyszczka — gatunek kąkolu; tymotka — por. przypis do wiersza [O majowym poranku...], w. 20...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Leśmian, Bolesław 1974. Poezje wybrane, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.