odlepianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stephen zapomniał teraz o przyjemności, jaką mu sprawiało badanie natury Chińczyków. Zapomniał o trudnościach, z jakimi się spotykał w ślepych uliczkach tych iociekań. W czasie tych dni nieświadomie łączył się i tymi, którzy go otaczali; obudził się w nim jakiś instynkt, który wiązał się z tą żywiołową katastrofą. Gdy przyłapał kulisa biurowego na odlepianiu znaczków pocztowych, nie wydalił go ze służby, co uczyniłby jeszcze orzed miesiącem. I chociaż nie mniej skrupulatnie jak lawniej starał się obniżyć zwyczajowe „squeeze", czynił :o jednak teraz zupełnie inaczej. Nie z krytycyzmem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hobart, Alice Tisdale 1939. Nafta do lamp chińskich, przeł. S. Warski, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.