odlesianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istniejącą sytuację pogarszały dodatkowo wzniesione nieprzepisowo różne budowle wodne, jak młyny, tartaki, groble i jazy do odławiania ryb — utrudniające swobodniejszy spływ wód i powodujące ich niszczycielskie rozlewanie się po pobliskich gruntach. Klęski takie w miarę postępującego odlesiania Karpat i jałowienia ich gleb stawały się coraz częstsze. Największe straty powodowały one zwłaszcza w latach 1770—1870. Nie było wtedy niemal roku, aby jakiejś okolicy Karpat nie dotknęła klęska powodzi (nawet i po 2—3 razy rocznie)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.