odludnia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na" Berw P 2, 99; gwarowe?; Obradny Mick KW 2, 78; Obroczony Słów Bal 6, 161; Slow KD 4, 310 war; Obroczyć się Uj P 36; Obśmiewać Pol PJ 3, 2; Odeśnić się ŁZab P 79, 101; Odgałęźniony Kras NK I 5, 240; Odhuknąć Goszcz ZK 141; Od-jąknąć Kam S 70; Odjemność Słów Ben 3, 164; Odjęczać się Uj KbezW 9; Odjęknąć Słów Ben 3, 340; Słów F 7, 355; Zal P 4, 216; Odkupca ‘odkupiciel’ Słów KD 4, 515 war; Odludnia Kam H 20; Odmętny Kam S 47; Odmieńca Slow RMM 3, 541 war; Odmłodnić Kor P 34; Odpływny Od Tłum 1, 13; Odród Kras Lir 6, 272; Słów K 5, 231; Odśnić Dahl TygLit 1842, 8, 60; Slow FrgPoem 3, 626; Słów KD 4, 481 war; Słów SZ 9, 290; 228...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.