odmineralizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5.2.6. 	ODSALANIE WODY — DEMINERALIZACJA. Odsalanie wody, zwane również odmineralizowaniem lub demineralizacją, jest procesem, polegającym na usuwaniu z wody rozpuszczonych w niej soli. Woda zdemineralizowana (odsolona) ma skład fizyczno-chemiczny zbliżony do wody destylowanej, to znaczy może zawierać tylko nieznaczne (śladowe) ilości rozpuszczonych związków chemicznych. Demineralizacja może być prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.