odnoga

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chniły. I u nas wziętość ich coraz bardziej się wzmaga, z tą jednak różnicą, że gdy w krajach cieszących się powszechniejszą i mnićj utrudnioną oświatą, obok większćj bez porównania liczby ludzi i chętnych i zdolnych do podobnych przedsięwzięć, wykłady z nauk ścisłych utrzymują się w pierwszeństwie, a tćm bezpośredniej okazują się użytecznemi, im systematycznięj, bez pominięcia żadnćj odnogi tychże nauk, postępują, — u nas dotąd zajmowano się skwapliwiej przedmiotami literackiemi i historycznemi, raczej dla rozrywki niż bezpośredniej korzyści, bez systematu i bez wyboru, na ochotnika skoro się komu jaki wątek przypadkiem nawinął, a jeśli potrącono kiedy o rzecz ściślej naukową, to raczej o luźne przypuszczenia i nieustalone jeszcze teorye, niż o zasadnicze i żadnej już wątpliwości nieulegające prawdy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.