odontologizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chociaż pojęcia, którymi operuje logika, mają tylko ogólność zakresową, a więc odmienną niż metafizyczne, logika ogólnością swoich tez jest bliska metafizyce. To sprawiło, że czternastowieczni terminiści oksfordscy i paryscy dążyli nie tylko do odontologizowania logiki, ale usiłowali także na miejsce podważonej koncepcji metafizyki jako nauki uniwersalnej wprowadzić logikę. Logika, uznana pod wpływem poglądu stoickiego za naukę autonomiczną, pojęta za Arystotelesem jako nauka o wiedzy, w szczególności jako sztuka dowodzenia i odkrywania prawdy i rozwinięta jako logiczna teoria języka, oddawała terministom wielkie usługi metodologiczne przy racjonalnym postępowaniu poznawczym. Miko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Legowicz, Jan (red.) 1979. Historia filozofii średniowiecznej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.