odpatynowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dycje polskiego dramatu w tej placówce... Niestety, musieli rozdrabniać swe umiejętności, grali kosmopolityczną łatwiznę, odpowiadającą niewybrednemu smakowi władz zaborczych. Oto jeszcze jedna z niepowetowanych strat kultury polskiej. Rozważania te napawały moje aktorskie serce pewną dumą, że właśnie mnie przypadł zaszczyt odpatynowania tego przybytku sztuki, nadania szczytnym tradycjom nowoczesnego szlifu i poloru. Współudział wielkiego Rapackiego, znakomitej Ludowej, kochanego Frenkla, świetnego Wojdałowicza oraz najwybitniejszych przedstawicieli młodego pokolenia w osobach Szyllinżańki i Osterwy, był dobrą zapowiedzią na przyszłość...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Solski, Ludwik 1961. Wspomnienia 1855-1954, drugie wyd., Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.