odprzezwiskowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nym okręgu kirowskim Bogojedy Vas B I 428 itp. Stąd w mojej monografii nazw rodowych zaliczam nazwy na -jady do odprzezwiskowych na równi z innymi formacjami typu nomen -j- postverbativum, jak np. poi. Kozołupy, cz. Kotopeky, stłuż. *Skorolupy, brus. Muchawaloki, ukr. Kobyłowołoky, ros. Svietłozory, sck...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.