odredagować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 150 numerów, dwanaście lat. Dokonywam bliższego rozrachunku. Z tych stu pięćdziesięciu numerów jeden odredagował Leon Kruczkowski, zanim po powrocie z Oflagu i krótkiej w Krakowie bytności, w czerwcu 1945 r., odszedł był w wiceministry. Odredagował i to lojalnie zostało w metryczce redakcyjnej pierwszego zeszytu stwierdzone. Wierszówka za tenże zeszyt została wypłacona autorom w kwocie 95,415 złotych (ówczesnych, przed wymianą). Mam to odnotowane w posiadanym komplecie „Twórczości”, pozbieranym z redakcyjnych remanentów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wyka, Kazimierz 1965. Łowy na kryteria, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.