odrodziciel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla nas ma on wartośd ogromną, i sławie, jaką miał u współczesnych, dziwić się nie możemy. Od dwóch wieków nie widziano w poezyi polskiej nic tak ładnego, tak dobrego, jak to, co on pisał, a od wszystkich współczesnych Stanisławowskich pisarzy był niezaprzeczenie wyższym. Odrodzicielem poezyi był istotnie, w tern znaczeniu, że na nowo zrobił ją poezyą cywilizowaną i artystyczną, że wprowadził w nią na nowo sens, smak, sztukę, że język i wiersz na nowo wyrobił do wysokiej doskonałości, słowem, odbył wszystkie prace przygotowawcze i mechaniczne, prostował drogi przed wielką, przed prawdziwą poezyą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.