odrzeczywistnianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Urzeczywistnianie pracy jest jej uprzedmiotowianiem. To urzeczywistnianie pracy występuje w gospodarce narodowej jako odrzeczywistnianie robotnika, uprzedmiotowianie — jako utrata i niewola przedmiotu, przywłaszczanie — jako wyobcowywanie, jako alienacja (...). W określeniu, że robotnik odnosi się do wytworu swej pracy jako do obcego przedmiotu, tkwią wszystkie te konsekwencje“ * *...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZTPolit - Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.