odswojenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak łagodnym i nienagłym jego odswojeniem puścisz łatwo w niepamięć wszystkie korzyści, których mu pozwoliłaś. Jeżeli cnota miłość jego natchnęła, ta sama cnota ją zgasi. Widząc cię inną, nie znajdując na tych samych miej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Witkowska, Alina (oprac.) 1971. Polski romans sentymentalny, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.