odszukanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czyny, że odnośny dokument jest nie do odszukania, domyślamy się tylko że umarł 1483, a to stąd że od roku 1465 aż do roku rzeczonego 1483 nieprzerwanie figuruje w listach ławników starego miasta Torunia, a po tym roku ani na liście ławników, ani assessorów, ani rajców miejskich, ani też w aktach sądowych, żadnej 0 nim nie znajdujemy wzmianki; >) a że urzęda wymienione wyżej, dożywotne zwykle bywały, wnosimy więc stąd, że i ojciec astronoma dożywotnim będąc ławnikiem, zmarł prawdopodobnie roku 1483. Nieletnich dzieci i wdowy po Mikołaju Koperniku opiekunem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.