odwykowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chorzy leczeni w tys.***) Lekarze medycyny****) 1 507,5 2 278,5 2 329,6 2 374,6 (pełno i niepełnozatrudnieni) 3 738 9 525 11 598 12119 Pielęgniarki****) 8 744 23 132 24 670 26 013 *) Ponadto 1 zakład leczenia odwykowego alkoholików o 30 łóżkach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.