odwzorowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) telnika. W każdym razie, jeśli chlubą jest dla naszej literatury, że pierwsza wydała dzieło obejmujące w tak potężną całość i w tak poetyczną treść najważniejsze zadania, przewodnią myśl, trwogę a zarazem i nadzieję wieku, to zaszczytem będzie dla Anglii, że lubo najmniej podległa tym wstrząśnieniom, zdobyła się najpierw ze wszystkich narodów na poetę, który pojął wielkość utworu wieszcza polskiego, i uczcił go głębokiem wtajemniczeniem się w jego pomysł, i pracowitem a nadobnem odwzorowaniem wzniesionego na tym pomyśle dzieła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.