odyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kreacyjnej. Ażeby ukonkretnić swoje wizje Zabołocki, który, jak już powiedziałem, przeszedł szkołę futuryzmu i konstruktywizmu, który był wielbicielem Chlebnikowa, a zwłaszcza jego wizyjnego poematu „Tablice losu”, nie gardził wzniosłym, odycznym patosem poezji osiemnastowiecznej i pełną garścią czerpał z przedmiotowej a jednocześnie ekspresjonistycznej w widzeniu poezji Dzierżawina. Nie gardził również urzędniczo-wymyślnym światem zestawień pojęciowych Benediktowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pollak, Seweryn 1971. Srebrny wiek i później. Szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.