odzaimkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5) Pa odzaimkowe (np. samorodny, wszechmoc). Tu znajdujemy odstępstwa tylko w Pa od zaimków rzeczownych sobiepan, tiasięźrzał, a coniedzielny i nicpota są przykładami pni mających postać identyczną z postaciami wyrazów podstawowych w pewnych określonych przypadkach...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Klemensiewiczówna, Irena 1951. Wyrazy złożone nowszej polszczyzny kulturalnej. Próba systematyki, Kraków : Wyd. Studium Słow. UJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.