odziemski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z podstawami zawierającymi sufiks -#sk- łączą się a- (akatolicki), anty(antybołiaterski), bez- (bezpański), między- (międzymiejski), nad- (nadwiślański), od- (odziemski), około- (okołoziemski), pan- (panamerykański), po- (pożydowski), ponad- (ponadludzki), poza- (pozaziemski), pra- (pralechicki), pre- (prefaszystowski), pro- (proniemiecki), proto- (protosemicki), przeciw- (przeciwkołtuński), przed- (przedolimpijski), przy- (przymorski), pseudo- (pseudonowatorski), śród(śródgórski), trans- (transalpejski), ultra- (ultrakatolicki), wewnątrz- (wewnątrzmiejski), za- (zaburzański). Największą aktywność w łączeniu się z korpusem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.