odzierżać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W następnych dziesiątkach lat. mniej więcej od Wespazjana do Trajana (lata 69—117), obraz ten zmienia się nieznacznie, a mianowicie o tyle tylko, że znikają już teraz przedstawiciele czysto rzymskich familii, a pole odzierżają wyłącznie Halikowie (s. 307—308 )...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo