oenerowsko-sanacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W celu uniknięcia nieporozumień przy prowadzeniu przez „Antyk” antykomunistycznej akcji propagandowej zalecano, aby: ,,a) akcja »Antyk« nie była wymierzona przeciw innym — poza Komunistycznymi] — radykalnym ugrupowaniom politycznym i przeciw samej idei radykalnego postępu społecznego, b) unikać należy wszystkiego, co mogłoby być przez kontrakcję Kom [unistów] utożsamiane z robotą »oenerowsko-sanacyjną«, c) zlikwidować w zarodku wszystkie próby rozgrywek politycznych między organizacjami, o ile one występowały na tle współpracy w akcji »Antyk«, d) podkreślać przy każdej okazji wrogi stosunek do Niemców” 444...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazur, Grzegorz 1987. Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.