oficerka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Marian Spychalski, przysłał do mnie dwu żołnierzy i panienkę-oficerkę, którzy mi przynieśli deputat żywnościowy i zapytanie, czy czego nie potrzebuję. Mile zdziwiona, całuję oficerkę i proszę o załączenie podziękowania, nie znanemu mi zresztą, panu prezydentowi. Chłopcy przeciągają charakterystycznie. Zapytuję, skąd pochodzą. Jeden ze Lwowa, drugi z Łucka. Tylko dziewczyna jest z War...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dąbrowska, Maria 1972. Opowiadania, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.