oficerstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale to wszystko jeszczeby nie tyle znaczyło: wszak sproleta,ryzowany jeniec-oficer dawno już sam odwykł od jakiejkolwiek obsługi, bo żołnierz za czasów bolszewickich stał się przez płatne roboty daleko bogatszym od niego. Inna rzecz dopiero naprawdę uibodła oficerstwo, a mianowicie przymus do robót fizycznych. Amerykanie słusznie uznali pracę i pobyt na świeżem powietrzu za najlepsze lekarstwo na fizyczny i moralny letarg jeńców, i postawili przede wszystkiem zasadnicze wymaganie, by każdy jeniec w obozie czemś się zajmował...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.