ogół-kolektyw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pretendująca do miana kultury humanistycznej. Istotnym symptomem tego typu kultury była coraz bardziej zarysowująca się nowa wizja człowieka jako ewolutu sił przyrody. I o dziwo, platońskie przekonanie o pierwszeństwie i wyższości ogółu nad jednostką odrodziło się i po Heglu przyjęło nową postać pierwszeństwa, wyższości ogółu-kolektywu nad indywidualnym człowiekiem, który, chociaż okazał się najwyższym i ostatnim ogniwem ewolującej rzeczywistości, to jednak stał się naprawdę człowiekiem, dzięki ogółowi-kolektywowi, gdyż praca w zbiorowości miała wyzwolić ludzką świadomość...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ewangelia 1988. Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowo-europejskie. Śladem Trzeciej Pielgrzymki Jana Pawła II, Rzym : Fundacja Jana Pawła II. Po­l­ski Instytut Kultury Chrześcijańskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.